FUSO

KIA

343,000,000 
343,000,000 

Kia New Frontier

KIA K250 THÙNG LỬNG

389,000,000 

Kia New Frontier

KIA K250 THÙNG MUI BẠT

389,000,000 

Kia New Frontier

Xe kia k250 thùng kín

389,000,000 

OLLIN

AUMAN

TOWNER

189,000,000 

FORLAND

THACO SMRM

Thaco Bus

Xe chuyên dụng

Xe chuyên dụng

KIA K250 BỬNG NÂNG

389,000,000 

Xe chuyên dụng

KIA K250 ĐÔNG LẠNH

389,000,000