NEW AUMAN GTL D300.E4

Kích thước: 9260 x 2tyle=”font-size: 14.4px;”>500 x 3460 mm

Tải trọng: 13.350kg

Bảo hành 24 tháng hoặc 50.000km 

Liên hệ: 0901 757 716

<span style=”font-size: 190%;”>Xem xe Tại Hồ Chí Minh

error: Content is protected !!