Thaco Towner Van

269,000,000 

Hotline: 0901.757.716

  • Xe nội thành, vào thành phố không giờ cấm, đường cấm.
  • Thaco Towner Van 2S 269.000.000 VNĐ
  • 2 chỗ tải trọng 945 kg.
  • Kích thước thùng hàng: 2.365 x 1.360 x 1.210 mm(3,89 m3)
  • Thaco Towner Van 5S 309.000.000 VNĐ
  • 5 chỗ tải trọng 750 kg.
  • Kích thước thùng hàng:1.460 x 1.360  x 1.180 mm(2,34 m3)
error: Content is protected !!